Uitnodiging Ledenvergadering 21 maart 2016

Jaarverslag SAZ
1 januari 2016
Verslag ledenvergadering van 21 maart 2016
21 maart 2016

Uitnodiging Ledenvergadering 21 maart 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van Zorgcoöperatie Hoogeloon U.A. op maandag 21 maart om 19.30 uur in Steunpunt Den Bogerd.

AGENDA

Vanaf 19.00 uur heten wij u welkom met een kop koffie of thee

1 Opening. Verslag Ledenvergadering d.d. 7 december 2015

Het verslag staat op de website van de zorgcoöperatie/laatste nieuws/verslag ledenvergadering. Het verslag ligt ter inzage in het steunpunt.

2 Jaarverslag Zorgcoöperatie 2015

Het jaarverslag 2015 staat op de website: www.zorgcooperatie.nl . Het verslag ligt ter inzage in het Steunpunt en u kunt het opvragen tijdens het spreekuur van de zorgcoöperatie bij Maria Waalen. Voorgesteld wordt het jaarverslag vast te stellen en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.

3 Jaarverslag Stichting Samen Anders Zorg 2015

Het Jaarverslag 2015 staat op de website: www.zorgcooperatie.nl . Het verslag ligt ter inzage in het Steunpunt en u kunt het opvragen tijdens het spreekuur van de zorgcoöperatie bij Maria Waalen.

4 Financieel Jaarverslag 2015

De jaarrekening wordt door de penningmeester toegelicht en de kascommissie licht de bevindingen toe. Voorgesteld wordt de jaarrekening vast te stellen en de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid.

5 Bestuursverkiezing

Aftredend is Maria Gooskens – Castelijns. Ze stelt zich niet herkiesbaar. Aftredend is Bieneke van de Pas-Bosman. Ze stelt zich niet herkiesbaar. Aftredend is Annelies Dings. Ze stelt zich herkiesbaar. Aftredend is Guus de Haan. Hij stelt zich herkiesbaar Kandidaatstellingen kunnen gedaan worden c.f. het huishoudelijk reglement van de Zorgcoöperatie:

a. Kandidaatstelling voor het bestuur geschiedt op voordracht van het bestuur, of schriftelijk, door een lid, met ondertekening van tenminste 5 leden

b. Ieder lid kan een kandidaat voordragen, mits deze voordracht vergezeld gaat van een bereidheidverklaring van de voorgestelde kandidaat, met vermelding van relevante gegevens en ondertekend.

c. Kandidaatstellingen dienen tenminste 5 dagen voor aanvang van de vergadering ingediend te worden bij de secretaris.

6 Pauze

7 Wat is de ideale woonvorm voor ouderen of hoe ziet mijn droomwoning en –omgeving eruit?

8 Goedkeuring vrijwilligers statuut. Voorbeeld staat op de website

9 Rondvraag en sluiting.

Gezellig napraten onder het genot van een drankje.

Comments are closed.