Zorgcoöperatie Hoogeloon zet zich al ruim 13 jaar in om ouderen meer mogelijkheden te bieden in het dorp te kunnen blijven wonen. De zorgcoöperatie is lid van en werkt samen met de Koepel van zorgcoöperaties Zuid Nederland. En deze Koepel heeft met CZ zorgverzekering afgesproken dat leden van zorgcoöperaties, aangesloten bij de Koepel, korting kunnen krijgen op de basisverzekering van de CZ-zorgverzekering.

De collectieve korting van CZ voor inwoners van Hoogeloon die lid zijn van Zorgcoöperatie Hoogeloon bedraagt 5% van de Basisverzekering.

De voorwaarde is dat u lid bent of wordt van Zorgcoöperatie Hoogeloon. Dit lidmaatschap kost per persoon € 20,- per jaar.
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via de website www.zorgcoöperatie.nl. (Het lidmaatschap gaat in op de dag van inschrijving. De contributie betaalt u vanaf 2019 en wordt een keer per jaar via automatische afschrijving van uw rekening betaald. Dit wordt in de zomer gedaan na een melding in ’t Hoogeloontje.)

Het lidmaatschap van Zorgcoöperatie Hoogeloon is voor iedereen interessant omdat u betrokken bent bij een unieke beweging die de zorgcoöperatie is, dat u solidair bent met de andere leden en samen mee bepaalt wat de coöperatie doet voor haar leden. U kunt zich als vrijwilliger of als bestuurder beschikbaar stellen om een bijdrage te leveren. Samen maken we zo de zorgcoöperatie en Hoogeloon sterker!

Iedereen kan lid worden en binnen de zorgcoöperatie kunnen ook jonge mensen actief zijn. De zorgcoöperatie wil samen met jonge mensen nieuwe activiteiten opzetten. Welke activiteiten? Dàt bepaalt u zelf.  Uiteraard kunt u ook lid worden van Zorgcoöperatie Hoogeloon wanneer u een andere zorgverzekering heeft. Heeft u vragen dan kunt u tijdens het spreekuur terecht bij Sjan Kaethoven (Iedere donderdag van 10.30 uur tot 11.30 uur in Steunpunt Den Bogerd, tel. 0497 681140.)

Bestuur van Zorgcoöperatie Hoogeloon,

P.S. Heeft u al een CZ zorgverzekering met korting? Stapelen van kortingen is niet mogelijk.