Bestuur zorgcoöperatie
Het bestuur bestaat uit leden van de zorgcoöperatie en wordt benoemd door de algemene ledenvergadering.
Bestuursleden