Uitleen hulpmiddelen

Onze uitleenservice beschikt over een rollator, krukken, rolstoel en een hometrainer. Leden van de Zorgcoöperatie kunnen hier gratis gebruik van maken, zolang als nodig is. Op deze manier kunnen hulpmiddelen duurzaam worden ingezet.

Als u een hulpmiddel wilt lenen, kunt u contact opnemen met de coördinator van het WMO-loket, Rian Goossens, telefoonnummer (0497) 681140. Zij kan u vertellen welke middelen momenteel beschikbaar zijn.