WMO-loket 2018-01-10T22:16:09+00:00

WMO-loket

Het spreekuur van de coördinator is een dependance van het Zorgloket. De gemeente en Zorgcoöperatie hebben hier onlangs afspraken over gemaakt. Het gaat vooralsnog om een proef van 2 jaar.

Wat biedt het Zorgloket?

Bij het zorgloket kunnen inwoners terecht met vragen over welzijnsvoorzieningen, zorgvoorzieningen of (aangepast) wonen en regelingen voor mensen met een laag inkomen. De medewerkers helpen u graag met de volgende onderwerpen:

 • hulp bij het huishouden;

 • hulpmiddelen (rolstoel ed);

 • vervoer/deeltaxi;

 • woningaanpassing;

 • tegemoetkoming in de kosten voor chronische ziekte of handicap;

 • adviserend huisbezoek voor ouderen;

 • blijvend thuis in eigen huis;

 • ouderenadviseur;

 • vrijwillige thuiszorg;

 • mantelzorgondersteuning;

 • warme maaltijdvoorziening;

 • alarmering;

 • hulp- en klussendienst;

 • meer bewegen voor ouderen;

De medewerkers van het zorgloket kunnen u infomeren en adviseren, maar ze kunnen u ook aanmelden voor voorzieningen of bemiddelen in uw verzoek aan andere instanties. De zorgconsulenten van de Zorgcoöperatie nemen zelf geen besluiten op aanvragen voor gemeentelijke voorzieningen. Wel stellen ze voor deze voorzieningen een intakerapportage. ISD de Kempen beoordeelt vervolgens de aanvraag en neemt namens de gemeente Bladel een besluit.U kunt uiteraard ook naar het gemeentehuis gaan.

Het zorgloket in Hoogeloon

Het Zorgloket Hoogeloon is gevestigd in:

Steunpunt D’n Bogerd
Den Bogerd 29
5528 AX Hoogeloon
telefoon: 0497 68 1140
email: info@zorgcooperatie.nl
internet: www.zorgcooperatie.nl

Het loket is geopend op donderdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur.
Buiten deze tijden kunt u het loket ook telefonisch bereiken. Als u niet zelf naar het Zorgloket kunt komen, kunt u met één van de zorgconsulenten een afspraak maken voor een huisbezoek. De coördinator van de zorgcoöperatie Maria Waalen en Annie Tholen zijn de zorgconsulenten voor de Wmo-vragen. U kunt ook nog gewoon gebruik maken van het Zorgloket in het gemeentehuis in Bladel.