Zorgthuis

In samenwerking met Joris Zorg verlenen we zorgverlening in de thuissituatie. Dat doen we onder de naam Zorgthuis. We werken met een klein team van professionele zorgverleners. Zo komen er bekende gezichten bij de mensen thuis. Samen met onze cliënten kijken we in hoeverre we aan hun wensen kunnen voldoen, zoals de tijden waarop de verzorging plaatsvindt. Dat geeft rust en zekerheid.

Afspraak wijkverpleegkundige
Als u of iemand in uw omgeving zorg nodig heeft, kunt u een afspraak maken met de wijkverpleegkundige van Hoogeloon. Zij komt dan bij u thuis voor een vrijblijvend keukentafelgesprek, dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Zij kijkt samen met de familie wat de cliënt zelf nog kan, wat mantelzorgers en het netwerk rond de cliënt kunnen doen en welke professionele hulp er nodig is. Op basis hiervan stelt zij een indicatie op voor de benodigde zorg.

Heeft u nog geen thuiszorg nodig, maar wilt u met het oog op de toekomst wel weten wat de mogelijkheden zijn? Of bent u mantelzorger en zit u met bepaalde vragen? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met ons.

Bereikbaarheidsnummer
De wijkverpleegkundige of één van haar collega’s is altijd bereikbaar via het nummer 0499-577457, keuze 5. Op de dagen dat de wijkverpleegkundige niet werkt staat de telefoon doorgeschakeld naar verpleegkundige collega’s van Joris Thuis Vessem – De Kempen.

Let op: het bereikbaarheidsnummer is geen spoedlijn, maar is enkel bedoeld voor het aanvragen van zorg of voor het doorgeven van zaken.