Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de coöperatie.