Dagbesteding 2018-01-10T20:35:59+00:00

Vanaf december 2010 slaat de dagbesteding in Hoogeloon een nieuwe weg in.

De drempel om deel te nemen wordt verlaagd. Financiele mogelijkheden worden beter benut. De dagbesteding wordt door de zorgcoöperatie zelf geregeld met eigen personeel en vrijwilligers die via de zorgcoöperatie worden ingezet.De zorgcoöperatie is een samenwerking aangegaan met de zorgaanbieder St. Joris uit Oirschot. St. Joris is formeel de zorgverlener.

De zorgverlener ontvangt voor geïndiceerde deelnemers WMO-middelen en ziet toe op de kwaliteit van de zorgverlening en biedt ook scholing.

Zorgcooperatie Hoogeloon is in 2006 begonnen met dagbesteding voor ouderen uit Hoogeloon. Een mooie ruimte in Steunpunt den Bogerd is hiervoor beschikbaar.

Concreet betekent die dat ouderen die nog geen indicatie hebben, de kans krijgen alvast kennis te maken. Het standpunt van de zorgcoöperatie is: ouderen weten zelf wel wat ze willen en als ze dan formeel geen indicatie krijgen, wil dit nog niet zeggen dat ze niet willen deelnemen. Met een vergoeding voor de kosten kunnen ook zij deelnemen.

Ook wil de zorgcoöperatie ouderen uit Casteren op dezelfde manier als inwoners uit Hoogeloon, de mogelijkheid bieden deel te nemen. De dagbesteding is per 1-1-2012 uitgebreid naar drie dagen in de week. Er zijn nog steeds mensen die eigenlijk meerdere dagen willen komen. Indien mogelijk streven we naar uitbreiding van het aantal dagen. Door meerdere dagen open te zijn hebben ouderen meer keuzemogelijkheden en is de mogelijkheid groter om naar eigen keuze deel te nemen. De coördinator van de zorgcoöperatie, mevr. Maria Walen, bekijkt, samen met de geïnteresseerde ouderen de wensen en mogelijkheden. Het uitgangspunt van de zorgcoöperatie is: dat wat u wenst, proberen wij te regelen.