Tuinonderhoud 2018-01-10T22:26:54+00:00

Tuinonderhoud

Leden van de Zorgcoöperatie kunnen gebruik maken van het inkoopcontract dat de Zorgcoöperatie heeft afgesloten met de WVK-afdeling Groenbeheer. Ze kunnen bij de coördinator melden dat ze van deze dienst gebruik willen maken of kunnen het Aanvraagformulier voor tuinonderhoud invullen en afgeven of via e-mail sturen naar de zorgcoördiantor. De coördinator controleert het formulier en stuurt het door naar de WVK. Een werkleider van de WVK neemt samen met uw wensen op en maakt een offerte. Wanneer u de offerte accepteert start het tuinonderhoud

Download aanvraagformulier tuinonderhoud