Lidmaatschap Zorgcoöperatie Hoogeloon

Leden bepalen in de Ledenvergaderingen het beleid van de coöperatie. De leden benoemen het bestuur. Het bestuur voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de leden.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij gebruikmaken van een dienst met onmiddellijke ingang koopt men zich in door betaling van de contributie van het lopende jaar.

  • Ouderen die een warme maaltijd gebruiken van de eetgroep betalen € 1,50 meer wanneer ze geen lid zijn.

  • De contributie is € 20.- per persoon per jaar