De Zorgcooperatie zou niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers.

Wij zijn dan ook blij dat er dagelijks veel vrijwilligers betrokken zijn bij de informele zorg. Zij leveren een heel belangrijke bijdrage aan het welzijn van ouderen.

We hebben altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Indien U geïnteresseerd bent kunt U contact opnemen over de mogelijkheden met Anita Tholen, a.tholen@zorgcooperatie.nl

inschrijfformulier
In het Vrijwilligersstatuut hebben we beschreven hoe we met elkaar omgaan.