Voor al uw vragen – Rian Goossens en Sjan Kaethoven

Zij verzorgen het wekelijkse dorpsspreekuur

Bij het dorpsspreekuur kunnen alle inwoners van Hoogeloon terecht met vragen over wonen en welzijn. Door de jarenlange ervaring in de gezondheidszorg en met het spreekuur hebben we veel kennis opgebouwd over de zorginstellingen, de sociale en maatschappelijke organisaties in de Kempen.

Door onze ervaring in het werken met mensen, kunnen wij vaak ook de vraag achter de vraag herkennen. Als er bijvoorbeeld net voor het weekend met spoed een hulpmiddel wordt aangevraagd, is er soms meer aan de hand. In zulke gevallen adviseren wij soms om ook contact met de huisarts op te nemen.

Goed luisteren
In de twee uurtjes per week dat wij het dorpsspreekuur verzorgen, kunnen wij veel voor mensen betekenen. Vaak komt er in praktisch opzicht nogal wat op hen af, als er iets in hun leven verandert door ziekte of ouderdom. Niet alle mensen kunnen of willen hun kinderen inschakelen bij het regelen van zorg. Door hen hierin bij te staan kunnen wij geruststelling bieden. We luisteren goed waar mensen behoefte aan hebben en vullen benodigde formulieren mee in. Als het nodig is gaan we mee naar gesprekken met de gemeente of andere partijen.

Het fijne is dat wij er neutraal instaan: we hoeven aan niemand verantwoording af te leggen en kunnen er daardoor helemaal zijn voor mensen. En dat moet wat ons en de Zorgcoöperatie betreft ook zo blijven. Het gaat bij dit werk vooral om goed luisteren: wat hebben mensen nodig, wat kunnen wij doen om hen te ondersteunen? Dat betekent niet dat mensen geen eigen verantwoordelijkheid hebben. Ook als je 80+ bent kun je dingen zelf regelen.

Mensenwerk
De manier waarop zorg wordt georganiseerd, heeft invloed op de maatschappij en op de manier waarop we met elkaar omgaan. In het verleden zijn er in ons land allerlei structuren bedacht, waar mensen nu nog op leunen. Dat heeft tot gevolg dat buurtbewoners niet zomaar even binnenlopen bij iemand die hulp nodig heeft, maar erop vertrouwen dat het wel door een van de instanties geregeld wordt. Voor bepaalde typen zorg kunnen standaardprocedures wel werken, maar oudere mensen passen vaak niet in de protocollen die zijn bedacht.

Zoals het hier in Hoogeloon door de Zorgcoöperatie is georganiseerd, moet het eigenlijk overal zijn: dat de gemeenschap zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de zorg van haar inwoners. Inmiddels is de zorgcoöperatie niet meer zo uniek. Er zijn in het hele land inmiddels meer dan 1500 zorgcoöperaties. Iedere coöperatie vervult een behoefte in de lokale gemeenschap.

Maatschappelijke waarden op het vlak van zorg veranderen en daarmee ook onze focus en opdracht als Zorgcoöperatie. Wij vinden het leuk om daarover na te denken en mooie projecten mee op te zetten. Wat voor zorg willen we bieden, wat past er bij de huidige ontwikkelingen en de mensen in ons dorp? Hoe kunnen we onze eigenheid blijven behouden en toch samenwerking zoeken met andere organisaties?