Kleinschalig wonen 2018-01-10T21:41:37+00:00

Kleinschalig wonen

In 2012 zijn de Villa’s gebouwd. De bouw is gerealiseerd op initiatief van Zorgcoöperatie Hoogeloon door Woningstichting de Zaligheden (WSZ) in opdracht van Lunet-zorg en Joris-zorg. Op 10 januari is de huurovereenkomst tussen de WSZ enerzijds en Joris-zorg en Lunet-zorg anderzijds getekend. Dit was de eerste officiële stap naar de lang verwachte realisatie van de villa’s. In februari is de fundering gestort en daarna ging het snel. In maart is het Bouwbord onthuld door wethouder Veldhuizen en mevrouw P. van Beers, een van de eerste bewoners van de villa. Bestuurslid Jo van der Heijden heeft de bouwvergaderingen bijgewoond, Walter Ansems heeft het ontwerp en de uitvoering van de tuin begeleid. De tuin is door studenten van de HAS ontworpen, hierbij zijn ook ouderen uit Hoogeloon betrokken. Een leerzaam traject met een mooi resultaat.

Aannemersbedrijf Boerenkamp uit Bladel heeft met meerdere onderaannemers de villa’s gebouwd. De begane grond van de Villa’s wordt gehuurd door Joris-zorg. De bovenwoningen, 4 appartementen worden door de WSZ verhuurd. De bouw is voorspoedig verlopen, en medio december opgeleverd.

De Adviesgroep van de Zorgcoöperatie heeft het bestuur geadviseerd bij de keuzes voor domotica, het aantrekken en van medewerkers, de inrichting van de villa’s en het werven van cliënten.

Het bestuur heeft besloten de medewerkers onder te brengen in de personeelsadministratie van Joris-zorg. De communicatie in de nacht en de alarmmeldingen zijn ondergebracht bij Centrale van Lunet-zorg in Duizel.

In juni 2012 (12e) is een goed bezochte informatieavond gehouden voor alle potentiële cliënten met dementie en hun familie. Deze druk bezochte avond voldeed aan de verwachtingen en maakte duidelijk dat mensen enthousiast zijn over de visie en de opzet van de wijze waarop het leven en de zorg gestalte krijgt. In september (11e) is een matig bezochte avond voor familieleden van mensen met een verstandelijke beperking en medewerkers van Lunet gehouden. Binnen Lunet-zorg is het moeilijk medewerkers en familieleden te enthousiasmeren voor een woon- en zorgmogelijkheid in Hoogeloon. Het lijkt niet haalbaar mensen die een binding met Hoogeloon hebben te vinden. Mensen met een beperking die uit de Kempen komen en dementerend zijn bieden we aan naar Hoogeloon te verhuizen.

Op zondag 23 september 2012 is er in D’n Anloôp een Informatiemarkt voor alle inwoners van Hoogeloon gehouden. De belangstelling was groot. Er kwamen 250 mensen zich nader oriënteren op dementie, op wonen in de villa’s, werken en vrijwilligerswerk doen. Er werden 20 formulieren over werken in de Villa’s meegenomen en er melden zich 20 vrijwilligers die wel hun ‘steentje’ willen bijdragen. Een hoopvol begin.

Adviesgroeplid Dré de Kort wordt gevraagd om het werk in de villa’s mee te helpen opzetten. Dre wordt door zijn werkgever Savant in Helmond voor enkele maanden gedetacheerd bij de Zorgcooperatie. In oktober wordt in twee Huis-aan-huis bladen een advertentie geplaatst. In totaal zijn er na twee weken 104 sollicitatiebrieven. Er worden 17 mensen aangenomen, samen goed voor 10 full-timers. Een deel start op 16 december en een ander deel met ingang van 1 januari 2013. Alle medewerkers vallen onder de CAO Verpleging en Verzorging en krijgen een contract van 16 tot 30 uur. In de villa’s werken verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en gastvrouwen. Zij vormen inmiddels samen een team met twee meewerkend coördinatoren.

Het bestuur besluit na overleg in de najaarsvergadering van november definitief over te gaan tot het oprichten van een stichting waar de zorgverlening van de coöperatie in wordt onder gebracht. Deze stichting gaat heten ‘Samen Anders Zorg’. De stichting sluit daarna een samenwerkingsovereenkomst met de zorgaanbieders Joris-zorg en Lunet-zorg.