Alle inwoners van Hoogeloon kunnen lid zijn van de coöperatieve vereniging, Zorgcoöperatie Hoogeloon u.a.

Leden bepalen in de Ledenvergaderingen het beleid van de coöperatie. De leden benoemen het bestuur. Het bestuur voert het beleid uit en legt verantwoording af aan de leden.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten gelden de volgende voorwaarden:

  • Men is minimaal een half jaar lid.

  • Bij gebruikmaken van een dienst met onmiddelijke ingang koopt men zich in door betaling van de contributie van het lopende jaar en tevens de contributie van het voorafgaande jaar. Leden van een samenlevingsvorm worden geacht beide lid te zijn. Bepaalde diensten kunnen slechts worden afgenomen als beide partners lid zijn, zoals diensten van Zorgthuis, Tuinonderhoud en Dagbesteding.

  • Ouderen die een warme maaltijd gebruiken van de eetgroep betalen € 1,50 meer wanneer ze geen lid zijn.

  • De contributie is € 20.- per persoon per jaar